Close

Youth 2020

  • almedalen

Youth 2020
Samarbetspartner: Onsdag

Studier visar hur ungas samhällsengagemang ökar samtidigt som förtroendet för de politiska systemen sjunker.  Unga tappar tron på demokratin, de är mer cyniska om demokrati som styrelseskick än föregående generationer, och de är mindre hoppfulla om möjligheten att påverka systemet. Det är anledningen till att Youth 2020 har startats, för att titta på lösningar som kan bidra till att återuppfinna demokratin — för en ny tid och en ny generation.

Youth 2020 är en samling av fler än 100 barnrättskämpar och demokratiaktivister, en blandning av personer med en bredd av olika erfarenheter och perspektiv som inte sitter stilla när misstro, rädslor och hat sprids av anti-demokratiska krafter och barns och ungas rättigheter kränks. Initiativtagare är Sara Damber, grundare till Friends och Reach for Change.

Som en del av Prime+ i Almedalen vill Youth 2020 uppmana fler vuxna, makthavare och politiker att rannsaka sig själva och se unga som en viktig resurs i samhällsfrågor, som viktiga väljare, och som politiskt engagerade. Det är inte unga som behöver ändra sig, det är systemen som måste anpassas för att framtidssäkra demokratin.

Det är bråttom, men det är inte försent. Det finns ingen utstakad väg, och det finns inga snabba lösningar. Vi behöver testa, debattera, mötas och prata med varandra. Vi behöver lyssna och lära, tillsammans med unga. Vi behöver visa mod, och utmana vår egen förståelse av makt och uthålligt manifestera medmänsklighet.

Youth 2020 är Prime+ samarbetspartner under minglet på onsdagen.