Close

Reportrar utan Gränser

  • almedalen

Reportrar utan Gränser
Samarbetspartner: Torsdag

Yttrandefriheten är en av våra viktigaste rättigheter. Trots det kan inte hälften av världens befolkning läsa, skriva eller uttrycka vad de vill. Tystande medier sätter inte bara allas rätt till en oberoende nyhetsförmedling ur spel, utan också demokratin. Reportrar Utan Gränser finns i tio länder runt om i världen med korrespondenter i mer än 150 länder. De verkar för en fri press- och yttrandefrihet.

Reportrar utan gränser har funnits i Sverige sedan 1994 och organisationen verkar bland annat genom att dela ut Pressfrihetspriset och att arbeta för oberoende reportrars intressen genom nationella och internationella organ, både reaktivt och proaktivt.

När svenska journalister råkar illa ut agerar Reportrar Utan Gränser. Organisationen arbetar även med asylfall och stödjer journalister som har tvingats fly. Det förebyggande arbetet sker bland annat genom säkerhetsutbildningar som utbildar journalister i hur man säkrar sig själv, sina källor och sin information i utsatta miljöer och på nätet.

Som en del av Prime+ i Almedalen är ambitionen att belysa de svårigheter som de granskande medierna möter i det nya medielandskapet. Hur säkrar man sin trovärdighet i ett globalt informationsöverflöd och vad händer med mediernas oberoende när auktoritära ledare kommer till makten?

Reportrar utan gränser är Prime+ samarbetspartner under minglet på torsdagen.