Close

March for Science

  • almedalen

March for Science
Samarbetspartner: Måndag

I våras manifesterade tiotusentals människor för vetenskapen världen över under March for Science. För att uppnå ett av manifestationens mål, att beslut bör vila på evidens och forskningsbaserad kunskap startade samtidigt initiativet #Hurvetudet?

#Hurvetdudet? vill öka kunskapen om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur forskningsrön kan värderas och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag och för en positiv samhällsutveckling under valåret 2018. Syftet är att vetenskapliga fakta ska få mer utrymme i valrörelsen.

Målet för hashtaggen är att alla som kandiderar till politiska uppdrag i årets val ska lyfta fram forskningsresultat och vetenskap mer i debatten. ”Hur vet du det?” är en enkel men effektiv fråga att ställa till politiker, forskare, vänner och en själv.

Samhällets utveckling är helt beroende av väl underbyggda beslut. För att få väljarnas förtroende behöver partierna tydligare visa hur de kommit fram till sina ståndpunkter och skillnaden mellan värderingar och fakta måste vara tydlig.

Bakom #hurvetdudet? står ett 70-tal organisationer. Bland dem finns företrädare för fackförbund, forskningsfinansiärer, föreningar, företag, myndigheter, universitet och högskolor. Initiativet och March for Science i Stockholm samordnas av Vetenskap & Allmänhet (VA), en ideell organisation som främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

Viktigaste frågan under årets Almedalen är #Hurvetdudet?

March for Science är Prime+ samarbetspartner under minglet på måndagen.