Close

Demokrati & Samhällsbyggnad

  • showcase

Förtroendet för traditionella institutioner viker och nya aktörer inom näringsliv, politik och kultur träder fram. En ny generation ledare och entreprenörer adresserar samhällsutmaningar med innovation och samarbete. Hör Sodexos CEO Azita Shariati berätta om sin resa, Michael Treschow, Wallenbergstiftelserna och Tillväxt Stockholmsområdet om hur de jobbar näringslivsdrivet för att minska utanförskap och skapa fler jobb, Sofia Appelgren, Founder Mitt Liv om deras arbete med att inkludera utrikesfödda akademiker på arbetsmarknaden, Fabian Bolin, CEO & Co-founder berättar om hur de förändrar spelplanen genom #WarOnCancer, Ahmed Abdirahman, Founder The Global Village och initiativtagare till Politikerveckan Järva om hur sex veckor förändrade den politiska scenen.

Presentationer mellan 12.00-17.00. Ahmed Abdirahmans presentation hålls engelska, övriga hålls på svenska.