Close

ETT ANNAT SAMTAL ÄR MÖJLIGT

  • almedalen

Primes rosévinsmingel är en av Almedalsveckans verkliga institutioner. Men varför träffas vi egentligen här – år för år? Förra året lyfte vi några frågor som vi tycker att Almedalsveckan borde handla om: startup-nationen Sverige, integrationen av nyanlända, effektivare biståndsarbete genom lokala initiativ för hjälp till självhjälp…

I år tar vi ett steg tillbaka. Vi vill ta debatten om debatten.

För i en tid när algoritmer fångar oss i filterbubblor, när förtroendeklyftan mellan ”vanligt folk” och eliten växer, när främmande makter sprider ”fake news” i våra flöden och det offentliga samtalet degenerat till twitter-fejder mellan kändisar – då borde vi prata om hur vi kan hitta tillbaka till det goda samtalet.

Vår uppfattning är rätt enkel. Argument är viktigare än åsikter. Budskap är viktigare än avsändare. Och att ha rätt är finare än att få rätt.

Så låt oss mötas i trädgården med den inställningen.

Det blir mingel, möten och rosévin, som varje år. Men ännu vänligare än vanligt.

Årets partners till Prime+

Måndag: Teskedsorden

Teskedsorden är en stiftelse som grundades av Tidningen Vi år 2006, inspirerad av författaren Amos Oz insiktsfulla bok “Hur man botar en fanatiker”. Stiftelsens motto är Tillsammans för mångfald och tolerans och arbetet syftar till att främja positiva attityder mellan människor.

Under Almedalsveckan startar Teskedsorden kampanjen ”Var inte medrasist – säg ifrån!”. Så här beskriver de kampanjen: “Tystnad är en grogrund för fördomsfulla åsikter som kan leda till begränsade fri- och rättigheter för oss alla. Därför är det nu hög tid att sluta vara medrasist och våga säga ifrån! Genom att mynta begreppet medrasist, och prata om de tysta åskådarna på det viset, vill vi poängtera vikten av att säga ifrån.”

Mer om Teskedsordens vision och syfte på www.teskedsorden.se

Tisdag: Samtalsaktivisterna

För att främja ett samhälle bortom hat, utanförskap och polarisering på grund av klass, etnicitet och socioekonomiska förhållanden utbildar vi inom inlyssnande samtal. Vi minskar avståndet mellan människor och grupper genom samtal eftersom vi tror på ett samhälle där viljan att förstå varandra är större än viljan att alltid ha rätt. Vi tror på ett samhälle där människors nyfikenhet är större än deras rädslor för varandra. Vi tror på ett samhälle där vi lyssnar för att förstå varandra bättre. Vi tror på ett samhälle där vi pratar om det som gör ont, är jobbigt och skrämmer oss.

Genom forskning, metodutveckling av samtalsverktyg och övningar samt politiskt engagemang och lobbyarbete tillsammans med andra kan vi uppnå just detta. Tillsammans.

Se mer om hur Samtalsaktivisterna arbetar här

Läs mer och engagera dig på www.samtalsaktivisterna.se

Onsdag: Vilja förlag

Vilja förlag ger ut lättläst litteratur för unga vuxna och vuxna. Våra böcker används på de flesta SFI-utbildningar och i andra sammanhang där personer som är nya i Sverige lär sig svenska.

Som ny i Sverige måste man vilja lära sig ett nytt språk, vilja jobba, vilja vara en del av samhället. En stärkt självkänsla kommer på köpet. Men det spelar ingen roll hur hårt man jobbar för att komma in i samhället om samhället inte öppnar upp vägen in. För att integrationen ska fungera behöver helt enkelt både personer som är nya och etablerade i Sverige ta ansvar, men också företagen.

Som företag handlar det om att vilja anställa nya svenskar, vilja anpassa verksamheten efter dagens behov och därmed vilja ta ansvar för integrationen. Lönsamhet växer ur förmågan att ta vara på nya tankar och idéer. Förmågan att snacka mindre och göra mer, säger Lina Nordstrand.

Därför ger Vilja förlag ut en ny handbok; Lilla Integrationshandboken för företag. Här berättar såväl stora som små företag varför mångfald på arbetsplatsen gör deras verksamheter starkare och hur de har gått till väga för att nå dit. Den består av 44 konkreta tips på vad företag kan göra för att jobba mer med mångfald och inkludering och på så sätt skapa ett bättre samhälle.

Läs mer på www.viljaforlag.se

Eller följ Vilja förlag i sociala medier @viljaforlag #viljaforlag

Torsdag: Fryshuset 

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi vänder oss till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i eller riskerar att hamna i ett utanförskap. Utifrån den grunden driver Fryshuset ett 50-tal verksamheter på flera platser i Sverige som sträcker sig från skola till kultur och nöjen vidare till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala utmaningar. Genom att möta och satsa på unga vill vi bidra till ett kreativt samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar

Under politikerveckan i Almedalen arbetar vi under kampanjen ”Mitt liv som ammunition – bara vi tillsammans kan stoppa skjutningarna”. Det yttersta misslyckandet för samhället är när våra barn förlorar framtidstron, växer upp i otrygga förhållanden och farliga sammanhang. Vi kan aldrig acceptera dödsskjutningarna bland våra unga. Vi vill att alla unga ska få jobb, utbildning och en meningsfull passionsstyrd fritid för att de ska kunna skapa sig en positiv framtid. Fryshuset vill i Almedalen uppmana politiker, myndigheter, organisationer, opinionsbildare, näringsliv och andra intressegrupper att lyfta samverkan till nästa nivå för att snabbare skapa insatser som möter dessa utmaningar på såväl lång som kort sikt.

Läs mer på www.fryshuset.se

Fredag: Traditionsenligt Prime-mingel!

Vi ses i trädgården på Strandgatan 27!