Close

Almedalen 2018

  • almedalen

Prime+ Förtroende 

Primes rosévinsmingel är en av Almedalsveckans äldsta institutioner. Men varför träffas vi egentligen här – år för år? Förra året tog vi debatten om debatten. I en tid av ”fake news”, filterbubblor och twitter-bråk – hur återupprättar vi det goda samtalet?

I år är det valår, och vi frågar oss: bortom löften, paket och satsningar – vad står egentligen på spel?

Ett annat ord för politiker är förtroendevald. Hela vår samhällsmodell bygger på tillit. Det är den som möjliggör ett av världens mest generösa välfärdssystem. Som skänker legitimitet åt lagarna. Som håller juntorna och de starka männen borta. Tilliten är vår värdefullaste allmänning.

Just därför ska vi inte ta den för given.

Sedan 2010 har förtroendet för riksdagen sjunkit från 55 till 38 procent. Förtroendet för regeringen har fallit från 62 till 35 procent. Och för de politiska partierna: från 22 till 17 procent. Förtroendet för de stora medierna följer en liknande, om än inte lika dramatisk, kurva.

Det väcker intressantare frågor än exakt hur många tusen nya poliser som ska anställas, eller om skatten borde höjas eller sänkas med hur många miljarder.

När förtroendet för Polisen rasar med sju procentenheter på ett år – tar vi ett kliv närmare ”gated communities”? När bara 15 procent litar på att Migrationsverket gör ett bra jobb, hur påverkar det synen på nyanlända? När bara 22 procent invänder mot påståendet ”politikerna är mer intresserade av makten än av att lösa de politiska problemen” – hur påverkar det röstdeltagandet? Och kan den svenska arbetsmarknadsmodellen verkligen överleva långsiktigt när knappt 30 procent av svenskarna har förtroende för facket?

Vi vet också att tilliten är ojämnt fördelad. I Sverige är förtroendet för samhällsinstitutionerna 15 procentenheter högre bland de högutbildade och högavlönade, än bland befolkningen i stort.

Hur upprätthåller vi tillit i en ny tid? Vad håller samman människor när vi inte längre alla är likadana och gör samma saker på samma sätt? Ja, det är vad årets Almedalsvecka borde handla om.